Protecció de dades

La página  www.apialia.com  de APIALIA SLU sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigente en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de APIALIA SLU, d'acord amb la legislació o normativa vigente en cada cas.

APIALIA SLU garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:

Gran Via de les Corts Catalanes, 622, pral.

08007 Barcelona

Clarament indicante en l'assumpte:  Tutela de Drets LOPD